Büyüklük
image
Kur'an'dan İdrake Yansıyanlar

"Kur'ân'ı örneklerle anlatmak ciltler ister. Hâlbuki bizim sunmaya çalıştığımız bu kitapçık, değişik sohbetlerde ve münasebet geldikçe, hem de irticalî ifadenin darlığı, sığlığı içinde sadece birkaç soluktur. Bir de bu soluklar duyguları, düşünceleri itibarıyla en revnaktar hakikatlere dahi renk attırıp solduran birine aitse." (Fethullah Gülen)


Fethullah Gülen: Kur'an'dan İdrake Yansıyanlar: Hûd sûresi, 11/70-71

"Ellerinin yemeğe uzanmadığını görünce, onları yadırgadı ve onlardan dolayı içine bir korku düştü. Dediler ki: 'Korkma! (biz melekleriz). Lut kavmine gönderildik.' O esnada hanımı ayakta idi ve (bu sözleri duyunca) güldü. Biz de ona İshak'ı, İshak'ın ardından da Yakub'u müjdeledik..." (Hûd sûresi, 11/70-71)


Okuyun

Fethullah Gülen: Kur'an'dan İdrake Yansıyanlar: Kehf sûresi, 18/13-14

"Biz sana onların başından geçenleri gerçek olarak anlatıyoruz. Hakikaten onlar, Rabbilerine inanmış gençlerdi. Biz de onların hidayetini artırdık. Onların kalblerini metin kıldık. O yiğitler (o yerin hükümdarı karşısında) ayağa kalkarak dediler ki: 'Bizim Rabbimiz, göklerin ve yerin Rabbidir. Biz, O'ndan başkasına tanrı demeyiz. Yoksa saçma sapan konuşmuş oluruz.'" (Kehf sûresi, 18/13-14)

Okuyun

Fethullah Gülen: Kur'an'dan İdrake Yansıyanlar: Tâhâ sûresi, 20/58-59

yle ise, muhakkak surette biz de sana, aynen onun gibi bir büyü getireceğiz. Şimdi sen, seninle bizim aramızda, ne senin ne de bizim muhalefet etmeyeceğimiz uygun bir yerde buluşma zamanı ayarla. Musa: 'Buluşma zamanımız, bayram günü, kuşluk vaktinde insanların toplanma zamanı olsun.' dedi." (Tâhâ sûresi, 20/58-59)

Okuyun

Bakara Sûresi'nden

Fethullah Gülen: Kur'an'dan İdrake Yansıyanlar: (Bakara sûresi, 2/10)Bakara sûresi, 2/10

"Onların kalb-i ruhanîlerinde hastalık var. Allah Teâlâ bunların hastalıklarını daha da artırmıştır..."

Okuyun

Fethullah Gülen: Kur'an'dan İdrake Yansıyanlar: (Bakara sûresi, 2/17)Bakara sûresi, 2/17

"Onların misali, tıpkı bir ateş yakmak isteyen veya ateş yakanlar kıssasına benzer; o ateş yanıp da etrafını aydınlatınca, Allah hemen onların aydınlığını veya göz nurlarını giderir; giderir ve onları karanlıklar içinde bırakır (artık hiçbir şeyi) göremezler."
Okuyun

Fethullah Gülen: Kur'an'dan İdrake Yansıyanlar: (Bakara sûresi, 2/25)Bakara sûresi, 2/25

"O Cennetlerdeki bir meyveden kendilerine rızık olarak yedirildikçe: 'Bundan önce rızık olarak verilenlerden bu.' derler. Bu rızıklar onlara (bazı yönlerden dünyadakilerine) benzer olarak verilmiştir. Orada onların tertemiz eşleri de olacak ve onlar orada devamlı kalacaklardır."
Okuyun

Tazarru

Fethullah Gülen: Kur'an'dan İdrake Yansıyanlar: Enbiyâ sûresi, 21/87
'Senden başka hiçbir Tanrı yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten ben zalimlerden oldum.'

Enbiyâ sûresi, 21/87

Fethullah Gülen: Kur'an'dan İdrake Yansıyanlar: Şuarâ sûresi, 26/84-85
'Bana, sonra gelecekler içinde, iyilikle anılmak nasip eyle. Beni, Naîm Cenneti'nin vârislerinden kıl.'

Şuarâ sûresi, 26/84-85

Fethullah Gülen: Kur'an'dan İdrake Yansıyanlar: Neml sûresi, 27/19
'Rabbim! Beni, gerek bana gerekse ana-babama verdiğin nimete şükretmeye ve hoşnut olacağın iyi işler yapmaya muvaffak kıl. Rahmetinle beni iyi kulların arasına kat'

Neml sûresi, 27/19